Chrzest Polski w pigułce

Kultura/sztuka/historia

Chrzest Polski był procesem chrystianizacji ziem polskich, który zapoczątkowany został w roku 966 przez osobiste przyjęcie chrztu przez władcę Mieszka pierwszego wraz z jego otoczeniem, oraz budową polskiej organizacji kościelnej, 968 rok biskupstwo w Poznaniu, w 1000 roku metropolia w Gnieźnie.

 

Chrzest Mieszka miał na celu wzmocnienie znacznie jego władzy w państwie wobec dość silnych lokalnych kultów pogańskich, oraz miał zapewnić państwu bardziej korzystniejsze pozycje na arenie międzynarodowej, szczególnie miał dotyczyć Niemiec, była to perspektywa szerzenia chrześcijaństwa. Początkowo chrystianizacja obejmowała jedynie wszelkie możności, oraz ludności miast i podgrodzi. W tych warstwach pogaństwo zanikało w wieku jedenastym. Ogół ludności, zmuszony został do przyjęcia chrztu, oraz do odbywania praktyk religijnych, co spowodowało że chrystianizacja miała coraz bardziej większy wpływ w podświadomości ludzkiej. Chrystianizacja zaczęła działać bardzo silnie u schyłku wieku dwunastego, gdzie rozbudowano sieci parafialne.

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …