Burżuazja

Kultura/sztuka/historia

Burżuazja jest to termin, który swoje korzenia ma z Francji, najczęściej stosowany w tamtym kraju. Na samym początku ma on określenie górnych warstw mieszczaństwa, natomiast w dziewiętnastym wieku pogłębił się w stosunku do ogółu ludzi, którzy posiadali znaczny kapitał, oraz ludzi którzy mieli odpowiednio wysoki status społeczny.

 

W znaczeniu nieco węższym burżuazja była określana jako warstwa ludności która skupiała w swych rękawach kapitał tak zwany podstawowym środkiem produkcyjnym. W naszym kraju w Polsce burżuazja była stosunkowo co do innych krajów słaba, bardziej bliższa była drobnomieszczaństwu i inteligencji z tamtych czasów. Jej początek sięga okresu staropolskiego, który wiązał się znacznie z działalnością przemysłowo-handlową od schyłku osiemnastego wieku, a także z bankierstwem i lichwiarstwem.

 

W dziewiętnastym wieku gdzie rozwój przemysłu rozwijał się znacznie powstała burżuazja przemysłowa, musimy zaznaczy że znaczna część burżuazji polskiej wywodziła się spośród przybyszy z zachodu, co powodowało że bardzo szybko bogacili się na naszych ziemiach. Bardzo liczną grupę tworzyli Żydzi. Przed pierwszą wojną światową wielka burżuazja czyli najbogatsi występowali głównie na Śląsku, byli to w większości Niemcy, nie rzadko pochodzenia ziemiańskiego.

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …