Bolesław Trzeci Krzywousty.

Kultura/sztuka/historia

Bolesław Trzeci Krzywousty urodzono około 1085-1086 dokładnej daty nie możemy określić, żył do 1138 roku, książę polski od roku 1102, był synem Władysława Hermana, pochodził z dynastii Piastów. Bolesław toczył od lat walkę ze swoim przyrodnim bratem Zbigniewem.

 

W roku 1110 uwięził go i bestialsko oślepił, toczył z nim walkę o władzę w całym państwie, gdzie jednocześnie podbijał Pomorze i prowadził wojnę z królem niemieckim Henrykiem Piątym, była to walka zakończona powodzeniem. Król opanował Pomorze Gdańskie około roku 1119, oraz ziemię lubuską.

 

W latach 1121-1123 podporządkował sobie i w latach 1124-1128 schrystianizował Pomorze Szczecińskie. W roku 1135 sam król złożył w Merseburgu cesarzowi hołd lenny z Pomorza Zachodniego, oraz Rugii. Gdy umierał postanowił podzielić państwo pomiędzy 4 synów, podział nastąpił na dzielnice dziedziczne, oraz dzielnicę senioralną z Krakowem, gdzie oddał władze zwierzchnią tak zwaną senioralną najstarszemu, Władysławowi, co zapoczątkowało rozbicie dzielnicowe Polski.

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …