Bolesław Pierwszy Chrobry Wielki

Kultura/sztuka/historia

Bolesław Pierwszy Chrobry tak zwany Wielkim, urodzono około roku 967, umarł w roku 1025. Książę polski od roku 992, królem został w 1025, był synem Mieszka Pierwszego i Dobrawy. Pochodził z dynastii Piastów. Wypędził swoją macochę wraz z dziećmi, oraz objął samodzielne rządy w kraju, przyczynił się do akcji misyjnych, w roku 999 doprowadził do kanonizacji świętego Wojciecha.

 

W roku 1000 w Gnieźnie udało mu się uzyskać od cesarza Ottona Trzeciego zwolnienia z płacenia trybutu, oraz pełną władzę nad ledwo co nowo utworzoną polską prowincją kościelną z ośrodkiem w Gnieźnie. Chrobry w roku 1002 zajął w lenno Milsko i Łużyce, w roku 1003-1004 udało się mu choć na chwilę przejąć Czechy i Morawy. Miał w swoich dorobkach wiele walk z Niemcami, w roku 1017 obrona Niemczy, zakończenie nastąpiło w 1018 roku, co było korzystne dla Polski i skutkowało pokojem w Budziszynie.

 

W roku 1018 pokonał on księcia kijowskiego Jarosława, przy czym połączył do Polski Grody Czerwieńskie, i opanował niestety na chwilę Kijów, gdzie osadził na tronie swego zięcia Świętopełka. W roku 1025 koronował się na króla, gdzie postawił Polskę w rzędzie głównym państw Europy. Koszty wojen były ogromne, bezwzględne narzucanie chrześcijaństwa spowodowały liczne niezadowolenia poddanych, co skutkowało pojawieniem się kryzysu monarchii.

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …