Bobrzyński Michał

Kultura/sztuka/historia

Bobrzyński Michał znany historyk, polityk konserwatywny. Żył w latach 1859-1935. Od roku 1877 był profesorem na Uniwersytecie Jagielońskim, od roku 1878 członek Akademii Umiejętności, był jednym z przywódców konserwatystów krakowskich, tak zwanych stańczyków.

 

W latach 1885-1900 był posłem na galicyjskim Sejmie Krajowym. Michał Bobrzyński był także znanym członkiem dożywotni austryjackiej w roku 1914. W latach 1890-1901 wiceprezydent Rady Szkolnej Krajowej, przyczynił się on swoimi planami do rozwoju szkolnictwa w Galicji. W roku 1911 był przywódcą porozumienia wyborczego nazwanego przez przeciwników blokiem namiestnikowskim. Bobrzyński był również współtwórcą tak zwanej krajowej szkoły historycznej, która obwiniała między innymi upadek Polski przez samych Polaków, tolerował on bowiem anarchię i nie miał szacunku do władzy państwa, potępiał także działalność powstańczo-spiskową. Był także autorem między innymi Dziejów Polski w zarysie wydanym w roku 1879, które później zostawały uzupełniane, a także autor Wskrzeszenie państwa polskiego.

Kultura/sztuka/historia
Jan trzeci Sobieski.

Jan trzeci Sobieski żył w latach 1692 do 1696, król polski od roku 1674, wcześniej był marszałkiem wielkim koronowanym od roku 1655, był także hetmanem koronowanym od 1666 roku, hermanem wielki stał się od roku 1668.   Był spostrzegany jako znakomity wódz, stoczył wiele zwycięskich bitew między innymi z Tatarami …

Kultura/sztuka/historia
Edukacja w czasie koronawirus,

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony przerwie w nauce podczas pandemii. Pandemia opanowała wszystko, i nauka została również odsunięta. Czas stracony ciężko będzie nadrobić, jednak zdrowie ludzkie jest ważniejsze. Nauka na poziomie szkół macierzyńskich, przedszkolnych, zero oraz podstawówek i wyżej została zakończona.   Nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa w nauce, …

Kultura/sztuka/historia
Kamieński Henryk.

Kamieński Henryk żył w latach 1813 do 1866, był znanym działaczem demokratycznym, znany publicysta, oraz filozof. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w latach 1830 do 1831. Na samym początku lat czterdziestych był jednym z przywódców Związku Narodu Polskiego, była to tajna organizacja w Królestwie Polskim.   Został aresztowany w roku 1845, …