Bobrzyński Michał

Kultura/sztuka/historia

Bobrzyński Michał znany historyk, polityk konserwatywny. Żył w latach 1859-1935. Od roku 1877 był profesorem na Uniwersytecie Jagielońskim, od roku 1878 członek Akademii Umiejętności, był jednym z przywódców konserwatystów krakowskich, tak zwanych stańczyków.

 

W latach 1885-1900 był posłem na galicyjskim Sejmie Krajowym. Michał Bobrzyński był także znanym członkiem dożywotni austryjackiej w roku 1914. W latach 1890-1901 wiceprezydent Rady Szkolnej Krajowej, przyczynił się on swoimi planami do rozwoju szkolnictwa w Galicji. W roku 1911 był przywódcą porozumienia wyborczego nazwanego przez przeciwników blokiem namiestnikowskim. Bobrzyński był również współtwórcą tak zwanej krajowej szkoły historycznej, która obwiniała między innymi upadek Polski przez samych Polaków, tolerował on bowiem anarchię i nie miał szacunku do władzy państwa, potępiał także działalność powstańczo-spiskową. Był także autorem między innymi Dziejów Polski w zarysie wydanym w roku 1879, które później zostawały uzupełniane, a także autor Wskrzeszenie państwa polskiego.

Kultura/sztuka/historia
Komitet Samoobrony Społecznej.

Komitet Samoobrony Społecznej, była to jawna, niezalegalizowana grupa społeczeństwa, która została utworzona 23 listopada 1976 roku w Warszawie, natomiast faktycznie zaczęła swoją działalność 17 lipca 1976 roku, została utworzona przez grono osób o przeróżnych orientacjach społecznych i politycznych, która przeciwstawiała się władzy komunistycznej, do roku 1977 Komitet Obrony Robotników, samo …

Kultura/sztuka/historia
Kierownictwo Dywersji.

Kierownictwo Dywersji nazywane było Kedyw, był to tak zwany pion organizacyjny Armii Krajowej, który wydzielony został w listopadzie 1942 roku, i formalnie zatwierdzony dokładnie 22 stycznia 1943 roku, głównym jego celem było prowadzenie walki bieżącej czyli dywersji i akcji bojowych z niemieckim okupantem, powstał on przez scalenie działającego od roku …

Kultura/sztuka/historia
Placówka Bolesława Prusa.

Placówka została napisana przez Bolesława Prusa, w tym utworze po raz pierwszy w naszej literaturze zostali przedstawieni chłopi nie tylko jako przedmiot troski wykształconych społeczników, ale także jako rzeczywista siła społeczna, która jest bardzo potrzebna. Twardo walczyli o byt, umieli przeciwstawić się wrogom, choć wciąż mocno byli zacofani i pogrążeni …