Bobrzyński Michał

Kultura/sztuka/historia

Bobrzyński Michał znany historyk, polityk konserwatywny. Żył w latach 1859-1935. Od roku 1877 był profesorem na Uniwersytecie Jagielońskim, od roku 1878 członek Akademii Umiejętności, był jednym z przywódców konserwatystów krakowskich, tak zwanych stańczyków.

 

W latach 1885-1900 był posłem na galicyjskim Sejmie Krajowym. Michał Bobrzyński był także znanym członkiem dożywotni austryjackiej w roku 1914. W latach 1890-1901 wiceprezydent Rady Szkolnej Krajowej, przyczynił się on swoimi planami do rozwoju szkolnictwa w Galicji. W roku 1911 był przywódcą porozumienia wyborczego nazwanego przez przeciwników blokiem namiestnikowskim. Bobrzyński był również współtwórcą tak zwanej krajowej szkoły historycznej, która obwiniała między innymi upadek Polski przez samych Polaków, tolerował on bowiem anarchię i nie miał szacunku do władzy państwa, potępiał także działalność powstańczo-spiskową. Był także autorem między innymi Dziejów Polski w zarysie wydanym w roku 1879, które później zostawały uzupełniane, a także autor Wskrzeszenie państwa polskiego.

Kultura/sztuka/historia
Familia w dawnych czasach.

Familia inaczej stronnictwo Czartoryskich i Poniatowskich, oraz także związanych z nimi rodów magnackich, który został uformowany w ostatnim dziesięcioleciu rządów ówczesnego króla Augusta Drugiego Mocnego.   Jako stronnictwo dworskie Familia usilnie dążyła do przeprowadzenia licznych reform, który miały na celu znaczne wzmocnienie władzy głównie centralnej, oraz objęcie przez samych siebie …

Kościół
Feliński Zygmunt Szczęsny.

Feliński Zygmunt Szczęsny urodzony w roku 1822, zmarł w 1895 roku, był znanym arcybiskupem metropolitą warszawskim od roku 1862.   Uczestnik powstania wielkopolskiego w 1848 roku, później w roku 1851 przebywał na emigracji we Francji. W roku 1855 ukończył on Akademię Duchowną Rzymskokatolicką w Petersburgu, samą nominację na arcybiskupa warszawskiego …

Kościół
Egzekucja praw.

Egzekucja praw jest to program, który miał służyć naprawie Rzeczpospolitej wysuwany głównie był przez średnią szlachtę, domagał się on bowiem ścisłego przestrzegania poprzez króla istniejących wtedy praw państwowych, oraz także miał służyć wprowadzeniu reform prawnych i ustrojowych, ściśle sprecyzowana została między 1555, a 1569 rokiem.   Sam program egzekucji praw …