Boże Narodzenie 2017r.

Zdjęcie

Kolejne Boże Narodzenie, rodzinne święta,
Zdawało by się że znowu to samo, jednak nie …
Ktoś odszedł z naszej rodziny i tylko puste miejsce przy stole zostało,
Puste przy stole ale nie w naszych sercach.
Ktoś z kolei się narodził i powiększyła się rodzina
A Boże Narodzenie nieustanie trwa przy nas
W myśl hasła ”PRAGNĘ NARODZIĆ SIĘ W TWOIM SERCU”…