Aktualności

Poświęcenie Plebani / 4 VI. 2014r/

Plebania

 

Budowę Domu Parafialnego w roku 2005 rozpoczął ks. prałat Feliks Paściak, który był Proboszczem Parafii Rymanów Zdrój w latach 1995 do 2006r.
 

Szczęśliwie, przy udziale wkładu finansowego parafian, zakończył budowę ks. Proboszcz Marek Zajdel w roku 2014. A dziś 4 czerwca nadszedł ten oczekiwany dzień uwieńczenia zaangażowania dwóch Proboszczów oraz parafian!!! - Arcybiskup Józef Michalik poświecił Dom Parafialny.
 

 

 

Majówka z Umiłowanym Świętym

Zdjęcie

W ramach dziękczynienia za dar kanonizacji Ojca św. Jana Pawła II w sobotę 17 maja / w przeddzień 94-tej rocznicy urodzin Papieża/ udaliśmy się pod pmnik naszego świętego. Ze śpiewem Litanii Loretańskiej doszliśmy na miejsce.

Z kolei w następną sobotę 24 maja odbędzie się „Biały Marsz” do Krzyża Jubileuszowego w Desznie.

 

 

 

 

 

Sakrament Eucharystii

Zdjęcie4 maja Sakrament Pierwszej Komunii świętej przyjęło 35 dzieci. Taka uroczystość, jak zawsze jest wielkim przeżyciem i dla dzieci i rodziców a także dla tych , którzy kolejną grapę dzieci oddają w ręce Chrystusa Pana Naszego. Na koniec uroczystości Ks. Proboszcz podziękował wszystkim słowami:


„Bardzo gorąco dziękuję ks. Grzegorzowi za prowadzenie naszych dzieci i przygotowanie ich do dzisiejszej uroczystości. Gorąco dziękujemy rodzicom za prowadzenie dzieci do tego uroczystego wydarzenia, dziękujemy za życzliwość i miłą atmosferę naszej współpracy. Dziękujemy za piękne przygotowanie świątyni i całego otoczenia kościoła do dzisiejszej uroczystości, za piękne kwiaty i dar ołtarza, którym jest 3 komplety szat liturgicznych do sprawowania mszy św. i nabożeństw. Naszym Siostrom dziękujemy za przygotowanie pięknej dekoracji i za czas poświęcony na przygotowanie tej uroczystości. Dyrekcji Szkół, nauczycielom i wychowawcom dziękujemy za pomoc w przygotowaniu dzieci i za waszą życzliwość i obecność dziś przy naszych dzieciach. Panu Organiście, służbie liturgicznej, naszym dziewczynom Dominice i Marysi dziękujemy za pomoc dzieciom w liturgii. Dziękujemy naszym kamerzystom za dyskretne filmowanie tej uroczystości. Wszystkim za wszystko bardzo dziękuję.”
 

Święto w naszej parafii – 8 Maja

WZdjęcie tym dniu w naszej parafii obchodzimy święto patrona Polski św. Stanisława BM, wszak jest  również patronem naszej wspólnoty parafialnej. Uroczysta Msza św. Odpustowa odbyła się o godzinie 18-tej. Eucharystii przewodniczył ks. Piotr Porada w asyście ks.profesora Stanisława Marczaka oraz ks.Grzegorza Kowalczyka. Ks. Piotr również wygłosił homilię. Przypomniał tragiczną a zarazem bohaterską historię św. Stanisława jako Dobrego Pasterza, który oddaje życie za swoje owce. Oraz ukazał jak my w dzisiejszych czasach powinniśmy naśladować Patrona naszej parafii św. Stanisława BM – powiedział : „I dobrze że ojcowie obrali tytuł św. Stanisława dla tej świątyni. Bardzo dobrze. Bo św. Stanisław teraz nam wszystkim tutaj zgromadzonym dodaje sił – i przykładem i wstawiennictwem. I my mamy go naśladować. I wcale nie chodzi tu byśmy teraz wszyscy wybrali się do Warszawy, przed sejm, i upominali rządzących. Ale tu chodzi o to abyśmy codziennie – tak jak św. Stanisław – potrafili żyć Ewangelią. I to w prostych sytuacjach. Byś niepełnoletni młodzieńcze potrafił powiedzieć kolegom nie, gdy podadzą Ci alkohol, Byś Matko rodziny, widząc w niedziele otwarty sklep, nie poszła na zakupy, ale zrobiła to może wcześniej – w sobotę byś przez to uszanowała Boga i sprzedających. Byś TY , ojcze rodziny, wpajał swemu synowi chrześcijańskie zasady życia. Byś TY , mężu , z miłością traktował swoją małżonkę. Bym ja, kapłan, potrafił żyć dla owiec. I to jest przesłanie, które chce nam powiedzieć patron Polski- żyjcie Ewangelią! Słuchajcie Chrystusa!”
Z kolei na koniec przypomniał nam dwóch świadków wiary na wzór św. Stanisława, który to odważył się upomnieć rządzących,: "Ale i dziś nie brak nam świetlanych przykładów takiej wiary i postawy stanisławowskiej. Pierwszy z nich to bł. Jerzy Popiełuszko – kapłan, który na krzywdę ludzi pracujących potrafił powiedzieć stanowcze nie i za to oddał życie. Drugi z nich to św. Jan Paweł II (…)On jako biskup Krakowa potrafił powiedzieć władzom socjalistycznym nie.(…).W 1981 r. Ali Agca oddal w Jego kierunku strzały. Bo Papież był niewygodny, bo wskazywał na Chrystusa, bo napominał.(…) Ale był pasterzem, któremu nie straszny był ucisk, prześladowania, krytyka, ale który znał swoje owce i codziennie oddawał za nie swoje życie. I dziś za to czcimy Go jako świętego”
 

Święto Miłosierdzia Bożego - 27 kwietnia 2014r.

ZdjęcieW tym szczególnym dniu, w Święto Miłosierdzia Bożego Jan Paweł II wraz z Janem XXIII zostali wyniesieni na ołtarze. Cały świat chrześcijański raduje się z ogłoszenia Jana Pawła II i Jana XXIII świętymi.


„Można być świętym z pastorałem w ręku, ale tak samo dobrze można nim zostać, mając w ręku miotłę” /Jan XXIII/

„Wszyscy jesteśmy wezwanie do świętości i tylko święci mogą odnowić ludzkość”. /Jan Paweł II/
 

 

 

 

 

 

 

 

Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja!

Zdjęcie„Niech w święto radosna Paschalnej ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy”.


Zmartwychwstały Chrystus idzie do Was
Poprzez ziemię zaoraną,
poprzez łąki, drogi, miedze
w Zmartwychwstania cudne rano.
Idzie Chrystus, rękę wznosi,
z dłoni Jego wstają blaski,
niesie sercom utęsknionymZdjęcie
niezmierzone zdroje łaski.
Niech Pan Jezus Zmartwychwstały
Błogosławi Wam Kochani i wspiera
siłę daje ku szerzeniu
Przenajświętszej Prawdy Bożej.
Niech pokojem swym obdarza
i bogactwem swej miłości,
niech się radość tylko zdarza,
Jezus niechaj w sercach gości.


Wasi Duszpasterze: Ks. Marek i Ks. Grzegorz oraz diakon Łukasz
 

Wielki Post

 

 
   

Zdjęcie

 

 

Módlcie się za Ukraine

ZdjęciePolscy Biskupi ponownie proszą o modlitwę o pokój na Ukrainie.
W komunikacie z 4 marca piszą:


„Wobec wciąż utrzymującej się sytuacji napięcia na Ukrainie i zagrożenia jej integralności, pragniemy zwrócić się do Was, Siostry i Bracia, z apelem o dalszą gorącą modlitwę w intencji pokojowego rozwiązania narastającego konfliktu. W tak trudnej, niestabilnej i zmieniającej się z godziny na godzinę sytuacji, niech w naszych rodzinach, parafiach, wspólnotach, stowarzyszeniach i ruchach katolickich, nie zabraknie gestów duchowej solidarności. Po raz kolejny okażmy naszą jedność z umęczonym narodem Ukraińskim. Ufamy, że nasze modlitewne wołanie do Boga, Pana dziejów i historii, pomoże w znalezieniu najlepszych dróg wyjścia w zaistniałej, pełnej napięcia, konfliktowej sytuacji. Łącząc się ze wszystkimi, którym na sercu leży prawdziwe dobro Ukrainy i życie w bezpieczeństwie oraz pokoju, nadal przyzywajmy światła i mocy Ducha Świętego w podejmowaniu ważnych decyzji.

Przypominamy, że żadne rozwiązanie siłowe nie zapewni trwałego pokoju, a przyczyni się jedynie do wzrostu napięcia i eskalacji konfliktu. Niech to nasze wołanie do Boga, zanoszone u progu rozpoczynającego się Wielkiego Postu, uprosi łaskę i zmiłowanie w tych najnowszych dziejach naszego bratniego ukraińskiego narodu. Jeszcze raz z całą mocą przypominamy słowa zapisane w naszym wspólnym przesłaniu do narodów Polski i Ukrainy: „(…) współpraca wolnej Polski z wolną Ukrainą jest niezbędna, by w tej części Europy panował pokój, ludzie cieszyli się wolnością religijną, a prawa człowieka nie były zagrożone”.


Prezydium Konferencji Episkopatu Polski


Warszawa, 4 marca 2014 roku

28 LUTY - Dzień modlitwy i postu w intencji Ukrainy

Zdjęcie 

Apel Prezydium Episkopatu Polski:

 

 

Umiłowani w Panu Bracia i Siostry!

Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby najbliższy piątek 28 lutego br., stał się dla nas dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Prosimy kapłanów i wszystkich wiernych, aby tę intencję włączyli w swą modlitwę, zwłaszcza w modlitwę powszechną, zanoszoną do Boga w czasie sprawowanych w tym dniu Mszy Świętych. Ufając, że ludzie dobrej woli wciąż znajdują się po obu stronach konfliktu, do Was, Bracia i Siostry, kierujemy apel o gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie. Naszą braterską pamięcią obejmujemy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a rodzinom poległych wyrażamy słowa serdecznego współczucia i modlitewnej pamięci.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

 

Dzień Chorego /11 luty /

ŚZdjęciewiatowy Dzień chorego obchodzimy od 22 lat. Ustanowił je Jan Paweł II w 1992r. na dzień wspomnienia Matki Bożej z Lourdes.
W tym dniu w naszej parafii odbyła się uroczysta Msza św. za chorych. Zaś dzieci i młodzież skupiona we wspólnocie Dzieci Maryi oraz Oazie odwiedziły chorych w domach, niosąc im wraz upominkiem, dziecięcy uśmiech i młodzieńczą radość.

 

 

Subskrybuje zawartość