Aktualności

Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II / 22 października/

Zdjęcie

„tłumy , tłumy serc zagarnięte przez jedno serce"

 

 

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

 Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości.

Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga.

Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

30-ta rocznica męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki /19 października 2014r./

Zdjęcie

To On, dobrem zło zwyciężał i został zamordowany, a oprawcy żyją na wolności… zapewne w ostatniej chwili powiedział za Jezusem "Panie! wybacz im bo nie wiedzą co czynią..."

 

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEGO KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Błogosławiony Jerzy, Męczenniku, módl się za nami.
Odważny wyznawco Chrystusa, módl się za nami.
Wierny Świadku Ewangelii, módl się za nami.
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela, módl się za nami.
Czcicielu Maryi Niepokalanej, módl się za nami.
Oddany od dzieciństwa Bogu, módl się za nami.
Wychowany w pobożnej rodzinie, módl się za nami.
Gorliwy w służbie ołtarza módl, się za nami.
Pragnący naśladować Świętych, módl się za nami.
Wierny głosowi powołania, módl się za nami.
Apostole godności człowieka, módl się za nami.
Obrońco nienarodzonych, módl się za nami.
Miłosierny dla cierpiących, módl się za nami.
Wrażliwy na los pokrzywdzonych, módl się za nami.
Dobry pasterzu ludzi pracy, módl się za nami.
Uczący zło dobrem zwyciężać, módl się za nami.
Wzywający do męstwa i solidarności, módl się za nami.
Broniący wartości ewangelicznych, módl się za nami.
Przestrzegający przed chęcią odwetu, módl się za nami.
Wzywający do trwania w nadziei, módl się za nami.
Niesprawiedliwie oskarżany, módl się za nami.
Okrutnie umęczony, módl się za nami.
Kapłanie wierny aż do końca, módl się za nami.
Męczenniku prawdy i wolności, módl się za nami.
Orędowniku spraw Kościoła i narodu, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P: Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
W: I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego
prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości, wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz
godności człowieka i za jego przyczyną spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Odbędzie się

Zdjęcie

27 wrzenia odbędzie się archidiecezjalna pielgrzymka Róż Żywego Różańca. Tym razem miejscem spotkania będzie Sanktuarium św. Jana z Dukli. Czyli Dukla -  no więc do zobaczenia w sobotę w Dukli!!!  

Program:9:30 – zawiązanie wspólnoty na Rynku w Dukli
o 9:45 – Nabożeństwo Słowa (katecheza kerygmatyczna – ks. bp Adam Szal)
o Ewangelizacyjna procesja światła (ks. Jan Smoła)
o Ofiarowanie w świątyni (o. prow. Jarosław Kania)
o Chrzest Jezusa w Jordanie (ks. Stanisław Siuzdak)
o Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia (przy figurze św. Jana Pawła II – ks. bp Damian Muskus)
o Zmartwychwstanie (o. Micheasz Okoński)
o Ustanowienie Eucharystii (ks. prał. Stanisław Siara)
o MSZA ŚWIĘTA – ks. abp Józef Michalik
 

Święto Podwyższenia Krzyża

Zdjęcie

14 wrzenia obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Związane jest ono z odnalezieniem relikwii krzyża na którym umarł Pan Jezus . Tradycja podaje że relikwie krzyża odnalazła św. Helena w roku 326.
Dla uczczenie tego święta w naszej parafii - w piątek 19 wrzenia, odbyła się pielgrzymka do Krzyża Jubileuszowego.
 

 

 

 

 

 

 

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny /15 sierpnia 2014/

Zdjęcie

15 Sierpnia to najważniejsze święto ze wszystkich świąt maryjnych. Zbiega się ono z wielkim wydarzeniem w dziejach historii Naszego Narodu. Otóż 15 sierpnia to dzień „cudu nad Wisłą”, kiedy to Armia Polska w jakiś cudowny sposób wyparła najeźdźcę bolszewicką w 1920 roku. Czy Maryja Królowa, orędowała wówczas nad Polską?...
Dzisiejsze święto również zwane jest świętem Matki Bożej Zielnej. Święcimy plony ziemi, dziękując Bogu za zbiory. Na każdej Mszy św. w naszej świątyni pachniało kwiatami i ziołami. Z kolei na sumie dodatkowo odbyło się poświecenie wieńców dożynkowych. Piękne i misternie wykonane wieńce, przyniosły do kościoła kobiety zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich, w Posadzie Górnej oraz Desznie.
 

 

 

Niedziela z Jezusem /29.VI.2014r./

Zdjęcie

W pierwszą niedzielę wakacji w naszej parafii odbył się festyn charytatywny pod hasłem „Niedziela z Jezusem”. Organizatorem tejże imprezy był Ksiądz Proboszcz. Zaś koordynatorem, Akcja Katolicka działająca prężnie w Parafii Rymanów Zdrój ,której prezesem jest pani Małgorzata Śliwka.

 

 

 

 

 

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej /19.VI.2014r./

Zdjęcie

Chyba żadne święto nie gromadzi tyle dzieci , co uroczystość Bożego Ciała.
 Jeszcze za bardzo nie wiedzą w jak Wielkiej Tajemnicy uczestniczą, ale ich czyste serduszka, niewinne spojrzenia oraz radosne twarzyczki , wyrażają to, co Jezus, nasz Pan chce do nas powiedzieć…
Zdjęcie

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prymicje

Zdjęcie

W dzisiejszą niedziele na sumie mogliśmy , kolejny raz przeżywać prymicje. Mszę św. prymicyjną sprawował ks. Łukasza Furtak, który to w okresie Wielkanocnym jako Diakon głosił w Parafii Rymanów Zdrój kazania pasyjne.
Zapewne w każdej parafii jest wielka radość, w której rodzi się powołanie do służby Bogu i ludziom. W naszej parafii przez czterdzieści lat nie było. Jednak trzeba wierzyć, że kiedyś doczekamy tego szczęśliwego dnia , gdy będziemy świętować poślubienie Boga, przez któregoś młodzieńca z naszej rymanowskiej parafii.
 

 

 

 

Poświęcenie Plebani / 4 VI. 2014r/

Plebania

 

Budowę Domu Parafialnego w roku 2005 rozpoczął ks. prałat Feliks Paściak, który był Proboszczem Parafii Rymanów Zdrój w latach 1995 do 2006r.
 

Szczęśliwie, przy udziale wkładu finansowego parafian, zakończył budowę ks. Proboszcz Marek Zajdel w roku 2014. A dziś 4 czerwca nadszedł ten oczekiwany dzień uwieńczenia zaangażowania dwóch Proboszczów oraz parafian!!! - Arcybiskup Józef Michalik poświecił Dom Parafialny.
 

 

 

Majówka z Umiłowanym Świętym

Zdjęcie

W ramach dziękczynienia za dar kanonizacji Ojca św. Jana Pawła II w sobotę 17 maja / w przeddzień 94-tej rocznicy urodzin Papieża/ udaliśmy się pod pmnik naszego świętego. Ze śpiewem Litanii Loretańskiej doszliśmy na miejsce.

Z kolei w następną sobotę 24 maja odbędzie się „Biały Marsz” do Krzyża Jubileuszowego w Desznie.

 

 

 

 

 

Subskrybuje zawartość