Aktualności

Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia Bożego /8 grudnia 2015r./

Zdjęcie

W uroczystość Niepokalanie Poczęcia Papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia Bożego.
 „To będzie rok, w którym trzeba wzrastać w przekonaniu o miłosierdziu. Jak wiele krzywdy wyrządza się Bogu i Jego łasce, kiedy przede wszystkim twierdzi się, że grzechy są karane Jego sądem, a nie stawia się na pierwszym miejscu tego, że są odpuszczane przez Jego miłosierdzie". /Franciszek /
W naszej Parafii w tym szczególnym dniu to wydarzenie było uroczyście obchodzone. Od rana przez cały dzień do godzin wieczornych wierni trwali na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.
Szczególnie chyba przeżyli ten dzień ministranci , którzy  na wieczornej Mszy św. zostali uroczyście przyjęci do Służby Lektorskiej.

 

 

Adwent - radosne oczekiwanie

Zdjęcie

Adwent to czas nadziei i przygotowania. Przez cztery tygodnie Kościół nawołuje nas do czujności, abyśmy przygotowali się do obchodzenia na nowo Bożego Narodzenia- wspominając pierwsze przyjcie na świat Boga, który stał się człowiekiem. Oraz z nadzieją i czujnością oczekiwali Jego kolejnego przyjścia na końcu naszego indywidualnego życia i na końcu czasów.

Adwentowej liturgii towarzyszą popularne roraty. Jest To Msza Święta odprawiana ku czci Maryi, którą symbolizuje postawiona w pobliżu ołtarza biała świeca z niebieską wstążką. Nazwa Mszy Św. roratnej pochodzi od łacińskich  słów śpiewu rorate caeli desuper- czyli „spuśćcie rosę niebiosa”.

Dawniej roraty odprawiane były rano. Obecnie w godzinach wieczornych ,aby dzieci mogły w nich licznie uczestniczyć. 

1 Listopada Święto Wszystkich Świętych

Zdjęcie

W tym dniu jak co roku w kaplicy na cmentarzu w Rymanowie odbyła się Msza św.
Eucharystie sprawował Ks. Proboszcz Marek Zajdel wraz z ks. Mieczysławem Szostakiem.
Ks. Marek również wygłosił homilię w której zaakcentował między innym , że święto dzisiejsze powinno być radosne, gdyż nasi bliscy , za którymi tęsknimy są szczęśliwi w ramionach Ojca Najwyższego.
Po Mszy św. Ksiądz proboszcz Parafii Rymanów Mieczysław Szostak z modlitwą i wzruszającymi rozważaniami prowadził do pięciu stacji. Pierwsza stacja przy grobowcu księdza Franciszka Mroza, z kolei przy prochach Anny Potockiej, następnie grobach żołnierzy legionistów. Czwartą stacją przy której wierni się zatrzymali, to była mogiła śp. Antoniego Zająca długoletniego organisty w Parafii Rymanów. I na koniec przy historycznym krzyżu.

Archidiecezjalna Pielgrzymka Róż Różańcowych /26. 09. 2015r./

Zdjęcie

W „przeddzień miesiąca maryjnego” 26 wrzenia w Miejscu Piastowym odbyła się kolejna  Archidiecezjalna Pielgrzymka Róż Różańcowych. Z naszej parafii również było kila osób.

 Mszę św.  celebrował Ksiądz Biskup Józef Dąbrowski, Ks. Bp. Stanisław Jamrozek oraz Ks. Bp. Adam Szal w asyście kapłanów niemalże z każdej parafii  naszej diecezji.

Chociaż aura była nienajlepsza , to jednak tłumy czcicieli Matki Bożej Różańcowej   w tym dniu zgromadziło się w Miejscu Piastowym.

 

 

 

Podziękowanie Księdzu Grzegorzowi

Zdjęcie

W dzisiejszą niedziele 16 sierpnia, ostatni raz przeżywaliśmy Mszę św. razem z Ks. Grzegorzem Kowalczykiem, bowiem odchodzi na nową placówkę jako Proboszcz do Radymna.
Kwiaty i serdeczne słowa podziękowań składała młodzież, dzieci, ministranci oraz dorośli.
Dziękując za dwa lata niezapomnianej posługi kapłańskiej w naszej parafii, Ks. Proboszcz Marek Zajdel wyrażając myśli wszystkich parafian powiedział: (…)z jednej strony jest nam żal, że musi nas opuścić po dwóch latach posługi, bo zapisał się w naszych sercach bardzo dobrze i pozytywnie, a z drugiej strony gratulujemy mu tego nowego wezwania, które Pan Bóg przed nim stawia, bo wiem, że jest do niego dobrze przygotowany i wyposażony w odpowiednie talenty potrzebne w prowadzeniu wspólnoty parafialnej. Chcemy mu gorąco podziękować za te dwa lata pracy w naszej parafii, za dobre serce, uśmiech i odpowiedzialne podejście do swojej kapłańskiej posługi. Cieszę się, że dane nam było razem pracować i nawiązać kapłańską przyjaźń, którą podtrzymywać będziemy dalej, a ks. Grzegorzowi życzymy dużo darów Ducha św., siły i pokoju w sercu bo zadanie przed nim zaszczytne, a zarazem trudne. Niech Pan będzie z tobą. Szczęść ci Boże. …. „
Ks. Grzegorz z kolei podziękował i powiedział : „ proszę was o jedno – na koniec dnia, jak już za wszystkich się pomodlicie wspomnijcie przed Panem Bogiem za mnie”
Gromkimi brawami zebrani w kościele dali wyraz szacunku, przyjaźni i miłości chrześcijańskiej Kapłanowi, który to prze dwa lata zbliżał nas do Boga swoimi kazaniami, uśmiechem, radością na twarzy i spokojem serca , który to od Ks. Grzegorza emanował.
 

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny /15 sierpnia 2015r./

Zdjęcie

Święto Wniebowzięcia NMP zwane jest też „ Świętem Matki Bożej Zielnej”. Dlatego w tym dniu przynosimy do świątyni wieńce ze zbóż, kwiaty i zioła. W tym roku tę szczególną Msze św. sprawował ks. Grzegorz Kowalczyk wraz z zaprzyjaźnionym z naszą parafią ks. Tadeuszem Giedrysem. Ks. Tadusz wygłosił również budującą homilię.

 

 

 

 

 

Św. Jan Paweł II w naszej parafii /17 lipca 2015r./

Zdjęcie

17-go lipca 2015r. Parafia Rymanów Zdrój przeżywała niezwykłe wydarzenie. Od dzisiejszego dnia możemy się cieszyć relikwiami naszego ukochanego papieża Jana Pawła II. Tym bardziej to wydarzenie było niezwykłe, iż relikwie przekazał sam Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki – osobisty sekretarz świętego Jana Pawła II.
Do tej uroczystej chwili prze dwa dni przygotowywał nas ks. Janusz Zajdel. Poprzez czterdziestogodzinne nabożeństwo oraz głoszone homilie, prowadził ku głębokiemu przeżyciu uroczystości.
O godzinie 19-tej uroczyście Ksiądz Arcybiskup wprowadził relikwie św. Jana Pawła II do naszej świątyni ( to tak jakby Jan Paweł po raz drugi przybył do tego kościoła, tylko w innej postaci. Tu trzeba przypomnieć , iż był kiedyś w tej zdrojowej świątyni jeszcze kiedy był biskupem krakowskim i wędrował po bieszczadzkiej ziemi z młodzieżą akademicką).
Uroczystej Eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił Ksiądz Arcybiskup Metropolita Lwowski  Mieczysław Mokrzycki. W koncelebrze wzięli udział: Ksiądz Dziekan Wiesław Słotwiński, Proboszcz ks.Marek Zajdel, ks. Feliks Kwaśny, ks. Bogdan Zajdel, ks. Janusz Zajdel, ks. Mieczysław Bizior, ks. Kazimierz Lewczak, ks. Szczepan Bęben oraz ks. Andrzej sekretarz Księdza Arcybiskupa.
Na zakończenie tego błogosławionego czasu Metropolita powiedział: (…)”Chociaż jestem tu po raz pierwszy, to jednak często o tych stronach słyszałem z ust Ojca Świętego i pani profesor Wandy Półtawskiej, którzy często opowiadali o swoich tutaj wyprawach, pobytach. I cieszę się, że Ojciec Święty dzisiaj powraca, i z pewnością tutaj w waszej parafii będzie się dobrze czuł, bo te miejsca tak bardzo ukochał. Cieszę się, że pozostawił tu cząstkę swego ciała, bo tak często za jego życia chcieliśmy się z nim spotkać, zobaczyć, dotknąć. Teraz każdego dnia będziemy mogli tutaj przychodzić i wypraszać sobie za jego wstawiennictwem potrzebne nam łaski.
Dlatego razem z wami pragnę podziękować Księdzu Proboszczowi, Księdzu Januszowi, Księdzu Wikariuszowi Grzegorzowi, że przygotowali nam tak piękną uroczystość, w pięknej oprawie liturgicznej oraz za dni modlitwy i skupienia”(…)

A na sam koniec zgromadzeni wierni ucałowali relikwie świętego Jana Pawła II. Zapewne ten dzień pozostanie na długo i w pamięci i w sercu.
 

Formacja „Ludzie Zboisk” - Rekolekcje w Jarosławskiej Kolegiacie!

Zdjęcie

Środowisko „Ludzie Zboisk” organizuje rekolekcje formacyjne.
Rekolekcje odbędą się w Jarosławskiej Kolegiacie w dniach 31 lipca do 5 sierpnia.
Więcej informacji na stronie Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu.
 

 

 

http://www.kolegiata.org/zapowiedzi_wydarzen/aktualnosc,1815.html

Oktawa Bożego Ciała / 11 czerwca 205r./

Zdjęcie

Na zakończenie oktawy Bożego Ciała odbyła się piękna uroczystość – święcenie wianków oraz błogosławieństwo dzieci. Jak w pierwszym dniu Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa tak i dzisiaj na zakończenie, licznie uczestniczyły dzieci- zapewne taka uroczystość, taki zwyczaj przetrwa próbę czasu i pozostanie w ich niewinnych serduszkach na wiele, wiele lat.
Również tradycja święcenia wianków w naszej parafii jest nadal żywa – (…) „przynosimy dzisiaj wianki splecione z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych i prosimy Boga aby, swoją wszechmocną opieką otaczał nasze pola, łąki i lasy, strzegł ich przed zatruciem i zniszczeniem oraz pozwolił im wydać obfite plony dla naszego dobra”
 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa /4 czerwca 2015r./

Zdjęcie

Uroczystość Bożego Ciała zawsze gromadzi tłumy wiernych. Tak było i w tym roku.
Mszę św. sprawował ks. Proboszcz Marek Zajdel , zaś homilię pełną głębokiej refleksji wygłosił ks. Grzegorz Kowalczyk. Porównał dwie rzeczywistości: szacunek do chleba jako pokarmu potrzebnego do życia oraz Chleba Eucharystycznego, który daje życie wieczne. Powiedział : ”Kto nie szanuje chleba powszedniego, temu trudno jest czcić Chleb Najświętszy”.
Po uroczystej Eucharystii odbyła się procesja alejami parku zdrojowego do czterech ołtarzy. W tym roku piękne ołtarze przygotowali wierni z Róż Rodzinnych tj.- Róża św. Jadwigi Śląskiej, św. Marty, św. Andrzeja i Róża św. Stanisława.

Subskrybuje zawartość