Aktualności

Pamiętamy

Zdjęcie

2-gi kwietnia 2005r. godz. 21.37

 

Odszedł i zostawił nas  jakoby sierotami,

Polska i każdy Polak jak gdyby zmarł razem z nim

Jednak on zapalił ogień ducha wolności

ducha nadziei, wiary i miłości

i przeprowadził przez morze czerwone

albowiem w imię Jezusa było jego życie

 

 

 

 

Wielka Sobota – Wieka Noc Zmartwychwstania /31 marca 2018r./

Zdjęcie

 Grób jest pusty Pan zmartwychwstał : „A gdy pierwszy dzień po szabacie, wczesnym rankiem , gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu”/J 20 (1-2)/ a ewangelista Marek pisze „Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc to że żyje i że ona go widziała, nie chcieli uwierzyć”/Mk 16 (10-11)/ a ona uwierzyła… I znowu kobieta przy grobie, ale pustym - Maria Magdalena, jako pierwsza Apostołka głosi światu o Zmartwychwstałym Jezusie, o nadziei wierze i miłości…  

 

 

 

Wielki Piątek /30 marca 2018r./

Zdjęcie

Złożenie Pana Jezusa do grobu- „były przy tym kobiety, które z nim przybyły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało ułożone ciało Jezusa „Łk 23(55-56). Podobnie czytamy u św. Mateusza –„i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grabu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu” 27(60-61) i podobnie u św. Marka jest mowa o kobietach. Trzej ewangeliści podkreślają ,że to właśnie kobiety do końca wytrwały przy krzyżu i czuwały przy grobie Pana Jezusa…. I chyba po dziś dzień to trwa , że kobieta wszelkie życiowe krzyże mężniej znosi i przyjmuje z pokorą.

 

Wielki Czwartek /29.03.2018r./

Wielki czwartek
Ostatnia wieczerza Jezusa z swymi uczniami
I tajemnicze słowa które i oni nie zrozumieli
„To jest ciało moje, które za was będzie wydane: czyńcie to na moją pamiątkę”
 

Droga Krzyżowa /2018r/

W przed dzień Wielkiego Tygodnia 23 marca, w zimny i ze śniegiem piątek, wierni rozważali Drogę Krzyżową Jezusa, alejami parku zdrojowego

Niedziela Palmowa /25 marca 2018r./

Zdjęcie

Radosny dzień w historii życia Jezusa jak i w naszym a co potem…?
Jakże celnie i poruszająco opisuje to wydarzenie Ks. Jan Twardowski znany nam poeta:

„Może wielu z nas wzdycha do takiej Wielkanocy, która składa się z dwóch niedziel: Palmowej i Zmartwychwstania Pańskiego, bez męczącego środka pomiędzy nimi, bez Judasza na Wieczerzy, Ogrodu Oliwnego, krzyża, który przeszkadza.
Cieszymy się Niedzielą Palmową, procesją Alleluja, tymczasem ile lat trzeba nieraz wędrować na szarym i kiepskim osiołku swego życia, bez palm, dekoracji nie po płaszczach i dywanach, ale po błocie, grudzie, cierniach. Ile trzeba nieraz przeżyć bólu, samotności Jezusa pośród niepewnych przyjaciół, starości, umierania, by Wielkanoc była prawdziwą Wielkanocą z jej prawdami wiary i autentycznym zbliżeniem się do Jezusa”
 

 

Rekolekcje ewangelizacyjne /04 marca 2018r./

Zdjęcie

W niedzielę 4-go marca zakończyły się rekolekcje w naszej parafii. Prowadził je ks. Krzysztof Rzepka.
Od czwartku do niedzieli zgłębialiśmy za słowem głoszonym prze kaznodzieję jak żyć, aby nasza droga życiowa była dobra i szczęśliwa i zgodna z tym, co mówi do nas Bóg przez Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika między Stwórcą a człowiekiem.
 

 

 

 

 

Rekolekcje ewangelizacyjne 1-4 Marca /2018r./

 

Pod przesłaniem „Pozwólcie Zbawcy by Cię dotknął” rekolekcje w czasie Wielkiego Postu w naszej parafii poprowadzi ks. Krzysztof Rzepka.
ZdjęcieHarmonogram rekolekcji: czwartek, 1 marca 2018
I prawo życia duchowego:
Bóg miłuje człowieka i ma wobec każdego człowieka wspaniały plan zbawienia, wypływający z Jego miłości.
● 8.00- Msza św. z konferencją 1 prawa
● 16.00- Msza św. dla kuracjuszy z konferencją 1 prawa
● 17.00- Adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi
● 18.00- Msza św. z konferencją 1 prawa
Świadectwo małżonków o miłości Boga

piątek, 2 marca 2018
II prawo życia duchowego:
Człowiek jest oddzielony od Boga, od Jego planu zbawienia przez grzech.
● 8.00- Msza św. z konferencją 2 prawa
● 16.00- Msza św. dla kuracjuszy z konferencją 2 prawa
● 17.00- Adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi
● 18.00- Msza św. z konferencją 2 prawa
● 19.00- Droga Krzyżowa z adoracją krzyża, możliwość spowiedzi

sobota, 3 marca 2018
III prawo życia duchowego:
Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem.
● 8.00- Msza św. z konferencją 3 prawa
● 16.00- Msza św. dla kuracjuszy z konferencją 3 prawa
● 17.00- Adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi
● 18.00- Msza św. z konferencją 3 prawa
Błogosławieństwo każdego małżeństwa i rodziny Najświętszym Sakramentem

niedziela, 4 marca 2018
IV prawo życia duchowego:
Trzeba osobiście przyjąć Chrystusa i uwierzyć w Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
● 7.30- Msza św. z konferencją 4 prawa
● 9.00- Msza św. z konferencją 4 prawa + świadectwa uczestników rekolekcji
● 10.30- Msza św. z konferencją 4 prawa na każdej mszy św.
● 15.00- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

● 16.00- Msza św. z konferencją 4 prawa
 

 

Otwarcie i poświęcenie Urzędu Pocztowego /5 luty 2018r./

Zdjęcie

W poniedziałek 5 lutego, po próbach przez lata likwidacji Poczty Polskiej otwarto na nowo Rymanowie Zdroju Urząd Poczty Polskiej . W tym radosnym wydarzeniu obecny był Ks. Proboszcz Marek Zajdel naszej parafii, który dokonał poświęcenia.

 

 

 

 

 

Boże Narodzenie 2017r.

Zdjęcie

Kolejne Boże Narodzenie, rodzinne święta,
Zdawało by się że znowu to samo, jednak nie …
Ktoś odszedł z naszej rodziny i tylko puste miejsce przy stole zostało,
Puste przy stole ale nie w naszych sercach.
Ktoś z kolei się narodził i powiększyła się rodzina
A Boże Narodzenie nieustanie trwa przy nas
W myśl hasła ”PRAGNĘ NARODZIĆ SIĘ W TWOIM SERCU”…
 

 

 

 

 

 

 

 

Subskrybuje zawartość