Adwent - radosne oczekiwanie

Zdjęcie

Adwent to czas nadziei i przygotowania. Przez cztery tygodnie Kościół nawołuje nas do czujności, abyśmy przygotowali się do obchodzenia na nowo Bożego Narodzenia- wspominając pierwsze przyjcie na świat Boga, który stał się człowiekiem. Oraz z nadzieją i czujnością oczekiwali Jego kolejnego przyjścia na końcu naszego indywidualnego życia i na końcu czasów.

Adwentowej liturgii towarzyszą popularne roraty. Jest To Msza Święta odprawiana ku czci Maryi, którą symbolizuje postawiona w pobliżu ołtarza biała świeca z niebieską wstążką. Nazwa Mszy Św. roratnej pochodzi od łacińskich  słów śpiewu rorate caeli desuper- czyli „spuśćcie rosę niebiosa”.

Dawniej roraty odprawiane były rano. Obecnie w godzinach wieczornych ,aby dzieci mogły w nich licznie uczestniczyć.