Boże Narodzenie 2017r.

Zdjęcie

Kolejne Boże Narodzenie, rodzinne święta,
Zdawało by się że znowu to samo, jednak nie …
Ktoś odszedł z naszej rodziny i tylko puste miejsce przy stole zostało,
Puste przy stole ale nie w naszych sercach.
Ktoś z kolei się narodził i powiększyła się rodzina
A Boże Narodzenie nieustanie trwa przy nas
W myśl hasła ”PRAGNĘ NARODZIĆ SIĘ W TWOIM SERCU”…
 

 

 

 

 

 

 

 

adwentowa piosenka

Zdjęcie

http://www.chrzescijanskiegranie.pl/aktualnosci/2017/11/roraty-2017-ze-swietym-jozefem-magda-aniol-straznik-skarbow-teledysk-slowa/

 

STRAŻNIK SKARBÓW – TEKST:

Mówił nie za wiele, robił to co trzeba

włosów nie rwał z głowy, gdy piszczała bieda

misję miał na ziemi, taką dla świętego

Bóg mu dał za żonę Matkę Syna swego

 

Ref: Na ocean naszych łez

Strażnik skarbów w niebie jest

Na ocean naszych łez

Strażnik skarbów w niebie jest

 

Chociaż pracowity, jak na swoje czasy

wiedział, że rodzina ważniejsza jest od kasy

serce pełne wiary, broda jak z portretu

wierny aż do końca, cieśla z Nazaretu

Adwent 2017r.

Zdjęcie 

 Z listu pasterskiego Metropolity Przemyskiego Arcybiskupa Adama Szala
W pierwszą niedzielę Adwentu Słowo Boże wzywa nas do czuwania. Czuwanie w sensie religijnym to rozumne i konsekwentne wyciąganie wniosków z analizy znaków czasu, które towarzyszą życiu człowieka. Refleksja nad losami ludzkości oraz obserwacja życia codziennego przekonuje nas przede wszystkim o kruchości i znikomości ziemskiego życia, które jest bardzo niepewne wobec żywiołów tego świata.(…)
(…) Wpatrując się w adwentowych bohaterów wiary, szczególnie w Maryję i św. Jana Chrzciciela, uczmy się od nich otwartości na Ducha Świętego. Rozpoczynamy dziś nowy rok duszpasterski, który skłania nas do pogłębienia prawdy o Duchu Świętym i bogactwie Jego darów.
Módlmy się wraz ze św. Janem Pawłem II o dary Ducha Świętego:

Duchu Święty, proszę Cię

o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.
 

Dzwony na dzwonnicy naszego kościoła.

 

„Paweł” i „Jan Paweł II” biją jednym sercem na Anioł Pański oraz o godzinie piętnastej.

 A sygnaturka delikatnie przypomina , że za pięć minut rozpocznie się Msza św.

Dzwon „Jan Paweł II” już dzwoni

Zdjęcie

W dniu 26 października 2017r. został zainstalowany II dzwon w naszym kościele, parafii Rymanów Zdrój, ufundowany przez parafian i kuracjuszy za staraniem Ks. Proboszcza Marka Zajdla.. W tym czasie również został odrestaurowany poprzedni dzwon , którego imię to „Paweł”, który dzwonił i nadal dzwoni od roku 1966,  a w tym okresie Proboszczem był Ks. Piotr Roztocki w Rymanowie mieście /nasza świątynia była kościołem filialnym parafii Rymanów/.

„IMIĘ  MOJE  PAWEŁ”

NA 1000 LECIE CHRZTU ŚW.

Z WDZIĘCZNOŚCI ZA OPIEKĘ BOŻĄ NAD PARAFIĄ RYMANOWSKĄ

Z PROŚBĄ O DALSZE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

FUNDUJĄ TEN DZWON ZAWSZE WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE PARAFIANIE

ZA STARANIEM KS. DZIEKANA I PROBOSZCZA PIOTRA ROZTOCKIEGO.

***(druga strona dzwonu***

996 -  Wizerunek Matki Bożej -  1966

                                           

 

Dzwon „Jan Paweł II”

Parafia Rzymsko – Katolicka Rymanów Zdrój 2016

Św. Stanisława B.M.

*JAN  PAWEŁ  II*

Za czasów J.E.Ks. Abpa Józefa Michalika

Metropolity Przemyskiego

I Proboszcza Ks. Marka Zajdla

***(druga strona dzwonu)***

W ROKU JUBILEUSZU

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI

ORAZ KANONIZACJI

ŚW. JANA PAWŁA II

I WPROWADZENIA RELIKWII

ŚW. PAPIEŻA DO KOŚCIOŁA

DZWON UFUNDOWALI

RENATA I MARCIN TROSKA

ORAZ PARAFIANIE I KURACJUSZE

Dekoracja na dzień 1 listopada 2017r W naszym Domu Bożym

 

I to jest to , misternie wykowane i z optymistycznym przesłaniem.

Dziękujemy naszym Siostrom Szarytkom za prace  i wprowadzenie nas w ten szczególny czas ,

czas łączenia nas ze świętymi i naszymi bliskimi.

Uroczystość Wszystkich Świętych /1 listopada 2017r./

Zdjęcie

 

W tym dniu odwiedzamy groby najbliższych palimy światło, symbol Chrystusa Zmartwychwstałego.

Nie jeden się smuci, nad mogiłą, bo opłakuje niedawno stratę bliskiej osoby , ale czy wiara w Jezusa pozwala na rozpacz?... Może cieszmy się, że tam po drugiej stronie spotkali Miłość , która przewyższa wszelkie ziemskie miłości.

 A my łączmy się z nimi, z naszymi świętymi: dziećmi, braćmi czy rodzicami , aby nas prowadzili do świętości, abyśmy jeszcze zdążyli kochać,
bo jak powiedział Ks. Jan Twardowski „Spieszmy się kochać ludzi bo tak szybko odchodzą”,
 wszak tylko z miłości będziemy osądzeni.
 

 

 

 

Między portami

 

Zdjęcie

Życie to podróż między portami,
dwa z nich masz zawsze na kursie rejsu,
tam żeglowano już przed wiekami,
od Dobra do Zła stylem trawersu.

I w drugą stronę podróż możliwa,
ale trudniejsza, bo pod prąd wiedzie,
wyprawa nigdy prosta nie bywa,
ale nie musisz wciąż być na przedzie.

Choćby powoli, lecz wróć, gdzie Dobro,
bo z tego portu w świat wypłynąłeś,
portów Zła dużo, w nich pokus ogrom,
więc wciąż wybierasz, bijąc mu czołem.

Zło się wybiera, mniejsze lub większe.
Dobro jest, czeka, nie chce upiększeń.
***
Anna Dędor

Festyn Dobroczynny 2017r.

Foto : Bogdan Porembski

Po Festynie Dobroczynnym

Zdjęcie

3 września 2017 r. odbył się festyn dobroczynny na rzecz prześladowanym chrześcijanom.
 Poniżej podziękowanie , które przekazała P. Małgosia Śliwka Prezes Akcji Katolickiej w naszej parafii:
 

„Dzięki Bożej łasce i zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, udało się nam zrealizować, przygotowywane od kilku miesięcy dzieło, jakim był Festyn Dobroczynny „W hołdzie prześladowanym chrześcijanom”.
Pragnęliśmy przełamać milczenie i obojętność wobec tych, którzy potrzebują naszej pomocnej dłoni. Chcieliśmy w ten sposób odpowiedzieć na Słowo Boże skierowane do nas. Organizując takie przedsięwzięcie staraliśmy się uwrażliwić nasze serca na cierpiących i odpowiedzieć bardzo konkretnie na ich potrzeby.
Festyn sprawił, że ujawnił się w ludziach ogromny potencjał życzliwości, pomysłowości, a przede wszystkim solidarności z potrzebującymi. Zebraliśmy około 25 tysięcy złotych, które przekażemy w najbliższych dniach Papieskiemu Stowarzyszeniu "Pomoc Kościołowi w potrzebie", aby wesprzeć budowę szpitala św. Ludwika w Aleppo. Żywimy nadzieję, że będzie to ofiara wyrażająca naszą łączność w bólu i cierpieniu z prześladowanymi braćmi.
Nie zapominajmy o nich w modlitwie, nośmy ich w naszych sercach i prośmy Boga, przez wstawiennictwo Jego Matki Maryi, o pokój dla nich i dla całego świata.
Pragniemy dzisiaj, z tego miejsca, z którego zapraszaliśmy Was do włączenia się w organizację festynu, podziękować i zapewnić o pamięci modlitewnej. Dziękujemy Urzędowi Gminy, z Panem Burmistrzem na czele, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, naszym kapłanom i siostrom szarytkom, wszystkim służbom: Straży Miejskiej i Straży Pożarnej, przedstawicielom mediów, właścicielom firm i sklepów, artystom, twórcom, tym, którzy złożyli dar na kiermasz, którzy upiekli ciasta, obsługiwali stoiska festynowe, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam zorganizowaći przeprowadzić to przedsięwzięcie. Było nam również bardzo miło przyjąć dary przesłane nam przez Kancelarię Pana Prezydenta RP i Pani Premier. Bardzo wspomogli nas również nasi goście i kuracjusze, którym za wszelką pomoc wyrażamy wdzięczność. Dziękujemy za każdy dar modlitewny, materialny oraz za trud włożonej pracy. Dziękujemy również tym, którzy przyszli całymi rodzinami i nie zwątpili, mimo fatalnych prognoz pogody.
"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili" mówi Jezus. Niech Pan - Dawca wszelkich łask wynagrodzi Wam wszystkim.
Żyjemy w czasach niełatwych dla wyznawców Chrystusa, dlatego potrzebujemy wspólnoty życzliwych i pomocnych braci i sióstr. Festyn i jego przygotowania zrodziły wiele dobrych i pięknych owoców: modlitwy, integracji środowiska, zgodnej współpracy, które niezwykle ożywiły naszą parafię. Ogromną radością serca było spontaniczne włączanie się w działania tylu nowych i życzliwych osób, zarówno z naszej parafii jak i spoza niej.
Oby nigdy nie zabrakło nam umiejętności odczytywania Bożych natchnień i odwagi w realizacji dzieł, które będą budowały i scalały naszą parafialną wspólnotę w duchu miłości i braterstwa.’’
 

Subskrybuje zawartość